Pelastussuunnitelma, asukasopas ja kellarikartta

Pelastussuunnitelma

Tekstisi

static

Tekstisi

ASUNTO OY HELSINGIN VUORIKATU 8

Asunto Oy Helsingin Vuorikatu 8 historia ulottuu aina C.L.Engelin Helsingin keskustan asemakaavasuunnitelmaan vuodelta 1831. Historia kannustakoon myös meitä ylläpitämään ja kehittämään Waldemar Aspelinin ja John Settergrenin suunnittelemia vanhoja arvokkaita rakennuksia.


ISÄNNÖITSIJÄ, HUOLTOYHTIÖ ja muuttoilmoitukset

Taloyhtiön isännöitsijänä toimii juha Lylynen (juha.lylynen@provia.fi)  Provia Oy:stä.

Huoltoyhtiönä toimii Kotikatu Ydin-Helsinki – 0102708100 – ydin-helsinki@kotikatu.fi. Johtajana Petri Vainikainen – 010270 8240 – petri.vainikainen@kotikatu.fi. Vastaava huoltomies on Petri Leinonen – 010270 8100-  petri.leinonen@kotikatu.fi.

 Muuttoilmoituksen talokirjaan merkitsemistä varten voi tehdä netissä www.muuttoilmoitus.fi , postikonttoreissa tai puhelimitse 0203456456. Ilmoittakaa muutosta myös huoltoyhtiölle.


TALOYHTIÖN PALVELUT

Taloyhtiössä on kaikkien käytössä ulkoiluvälinevarasto (B-talon takapihalla vasemmalla). Asuntokohtaiset verkkokellarit löytyvät A- ja B-talojen kellareista takapihoilla (kellarikartta ohessa).


JÄTEHUOLTO

Taloyhtiön jätesäiliöt sijaitsevat keskipihan varastohuoneessa. Jätesäiliöihin saa laittaa vain talousjätettä. Erikseen lajitellaan paperi, kartonki, muovi, lasi- ja metallijätteet, kompostoituvat aineet sekä talousjäte.


Varastojen tyhjennys, remontti- ja muuttojätteiden tai vastaavien suurien jäte-erien laittaminen jätesäiliöihin on kielletty. Kaikki jätteet on laitettava jätesäiliöihin.


 Huonekaluja, elektroniikkaa yms. roskia ei saa jättää säiliöiden viereen, ei myöskään pahvia. Jäteyhtiö ei ota irtoroskia mukaansa. Isot roskaerät/rakennus/muuttojätteet pitää toimittaa itse kaatopaikalle.


Pahvilaatikot tulee taittaa, jotta ne veisivät vähemmän tilaa. Kellarikäytäville tai pihoille ei saa jättää mitään jätteitä tai irtotavaraa. Kerro nämä terveiset myös vuokralaisille.


REMONTIT SEKÄ HUONEISTOJEN VIAT JA PUUTTEET

Isännöitsijälle pitää aina ilmoittaa huoneistoremonteista. Remonttia varten pitää laatia työsuunnitelma ja hyväksyttää se hallituksella. Osakkeen omistajan tai huoneiston haltijan on ilmoitettava yhtiölle viivytyksettä sellaisesta huoneiston viasta tai puutteellisuudesta (vesivaurio, hanojen vuoto, jne.), jonka korjaaminen kuuluu yhtiölle. Kaikki oman asunnon tai taloyhtiön korjaus- ja huoltotoimenpiteet (vesihanojen uusimiset, lukkojen korjaukset, yms.), joista aiheutuu taloyhtiölle kustannuksia, pitää hyväksyttää isännöitsijällä.


HISSIN KÄYTTÖ,  AUTOJEN PYSÄKÖINTI, MELU, TUPAKOINTI JA KOTIELÄIMET

- Hissi on tarkoitettu henkilökäyttöön, ei raskaiden tavaroiden kuljetukseen. Jos käytätte hissiä

   muutossa, suojatkaa hissi pahvilla, jotta seinät ja lattia eivät vahingoittuisi. 

- Autojen pysäköinti talon sisäpihalla on ehdottomasti kielletty.

- Huoneistoissa ei saa viettää muita asukkaita häiritsevää elämää. Erityisesti on vältettävä häiriön

   aiheuttamista klo 22.00 - 07.00.

- Tupakointi rappukäytävässä tai tupakansavun päästäminen rappukäytävään on kielletty.

- Kotieläinten ulkoiluttaminen on kielletty taloyhtiön alueella.

- Jokaisen tulee ottaa huomioon kaikissa tapauksissa naapureiden asumisviihtyvyys.


TALOYHTIÖN KOTISIVUT JA NETTISIVUT 

Taloyhtiön omilta nettisivuilta www.vuorikatu8.fi löytyy tarkempaa tietoa yhtiöstä ja sen toiminnasta..


TERVEISIN


Juha Lylynen

Provia Oy, Bulevardi 21, 00180 HKI

juha.lylynen@provia.fi

0104116704

asiakaspalvelu@provia.fi

0104116700

Kellarikartta

KELLARIKARTTA-2015-me.png